Handelsbetingelser for Humlebæk Gymnastik- og Parkourforening (herefter HGP), CVR 12725728:

BETALING: Kan kun ske on-line, der modtages Dankort, Mastercard og Visa Electron. Ved betaling er man sikret en plads på det pågældende hold.

ORDREBEKRÆFTELSE OG KVITTERING: Straks efter indbetaling via vores hjemmeside sendes der en kvittering fra tilmeldings systemet. Med mindre medlemmet er blevet tildelt en plads på venteliste, vil medlemmet herefter være registreret som deltager.

FORBEHOLD OG PRISER: Vi forbeholder os retten til at ændre kontingentet på hold i foreningen grundet uforudsete ændringer. Vi tager forbehold for tryk- og taste-fejl. Foreningen er underlagt, at lokale tildelingen foregår på grundlag af Fredensborg Kommunes gældende regler for lokale udlån. Reglerne kan ses på www.fredensborg.dk. Skulle der i løbet af sæsonen forekomme aflysninger eller ændringer af den tildelte tid, giver vi besked så hurtigt som muligt. Aflysninger pga. skolens egen skemalægning kan forekomme. Vi prøver så vidt som muligt at skaffe et alternativt lokale. Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet. Bestyrelsen har ret til at nedlægge hold og henvise deltagere til andre hold. Dog skal instruktøren og holdet varsles og have en måned til at skaffe ekstra medlemmer. Genindmeldelse kan kun finde sted såfremt restance er indbetalt.

AFTALEPERIODE: Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

FOTOGRAFERING: Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træning. Fotos bruges på hjemmesider og i PR øjemed. Ved indmeldelse accepteres det samtidigt at fotos taget i HGP regi kan benyttes til kommercielt brug.

REKLAMATIONSRET: Der tilbydes tre prøvegange. Ved afmeldelse inden 4. træningsgang tilbagebetales kontingentet. Ved frameldelse fra hold gives kontingent ikke retur. Dog kan det resterende kontingent benyttes på andre hold eller events i indeværende sæson. Resterende kontingent kan ikke flyttes mellem medlemmer.

OPSIGELSE: Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse via e-mail foreligger. Indmeldelse er med hensyn til betalingen af kontingent bindende for hele sæsonen medmindre udmeldelse i løbet af sæsonen sker pga. alvorlig sygdom/skade eller inden 4. prøvetime uanset betalingsmåde. Bestyrelsen kan udbede lægeerklæring hvis det findes nødvendigt. Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:

- Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelse
- Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.

VEDTAGELSE: Disse handelsbetingelser er vedtaget af bestyrelsen med vedtægterne af den 4. februar 2017

Seneste nyheder